VÄLKOMMEN TILL DARLING

Darling är en designbyrå i Åre. Vi hjälper ditt företag att bli bättre. Att skapa vackrare mer relevanta produkter & tjänster och att ta fram det bästa ur just din darling. Vi är en kreativ partner i din innovationsprocess.

Johan Åkerström: Industridesigner

Johan Åkerström. Industridesigner, med flera års erfarenhet av produktutveckling både på konceptstadiet och i industrialiseringsfas.

Tel: +46 (0)709 261471 | johan@darlingdesign.se

Lisa Flodström, Text & koncept

Lisa Flodström. Text & Koncept,  svenska- & filosofi-lärare i grunden med sinne för konceptutveckling, marknadsföring och text.

Tel: +46 (0)706 939092 | lisa@darlingdesign.se

Hur vi jobbar

Alla utveckling börjar med någon form av insikt om något som saknas, som kan göras bättre eller insikt om nya beteenden och behov hos en målgrupp. Denna insikt kan vara självupplevd eller observerad. Oavsett hur så börjar vår process alltid med att skapa ökad förståelse och en bredare mer nyanserad bild av den där första ingivelsen. Det här är grunden för vår kreativa skapandeprocess.

Att jobba tillsammans med Darling börjar alltid med en uppdragsbeskrivning. Behöver du hjälp eller bara ett bollplank inför ett eventuellt uppdrag, kontakta oss gärna.

Samarbeten

Darling är en lite byrå som växer efter behov. När ett projekt kräver extra resurser eller kompetens så samarbetar vi gärna. Är du som vi och har en kompetens som du tror att vi skulle ha nytta av, hör gärna av dig.

Affärsmodell

Vi jobbar i huvudsak på tre olika sätt. På uppdrag där vi fakturerar ett fast arvode, löpande per timme eller på royalty där vi fakturerar en mindre summa under projektets gång, så kallad förskottsroyalty, samt provision på er framtida försäljning.

Vi jobbar från idé till färdig produkt.