Den europeiska miljömyndigheten EEA lyfter i en ny rapport fram behovet av design för en cirkulär ekonomi. EU skall till 2050 sänka sina utsläpp av växthusgaser med 85-90%. Det kommer innebära dramatiska förändringar inte bara när det gäller energi, matproduktion och transport utan också i hur material,och produkter produceras, handlas, används, underhålls och föder tillbaka in i ekonomin igen.

Vidare beskrivs vikten av rena, icke förorenade material som en förutsättning för en cirkulär ekonomi. Även om användningen av t.ex bisphenol A skulle upphöra idag så skulle denna kemikalie finnas kvar i återvunnet papper i uppskattningsvis 31 år (Pivnenko and Fruergaard, 2016). EEA pekar också på potentiella konflikter i strävan att designa för en cirkulär ekonomi. Produkter som designas för att kunna repareras kan om reparationer inte görs på rätt sätt försvåra materialåtervinning i slutändan. I rapporten beskrivs också ett antal trender på området som t.ex ökad användning av modulär design, lokal produktion och att bygga tjänster kring produkter.

Läs hela rapporten här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *