TJALLINGEN SIJTE

KUND: TJALLINGEN SIJTE/ STATUS: KLART /SAMARBETEN: GRÖN FORM ARKITEKTUR & MILJÖ / VI GJORDE: IDÉ & KONCEPT, ARKITEKTUR, VISUALISERING

Fjällturism och rennäring delar arena. Detta skapar problem för rennäringen bland annat under den så känsliga kalvningstiden. För Tjallingen Sijte har vi tillsammans med Grön Form Arkitektur och Miljö konceptutvecklat ett samiskt besöksmål.

Mitt i hjärtat av renarnas sommarbetesland ligger samevistet Tjallingen. Här vill samerna skapa ett sydsamiskt landmärke. I området finns också vandringslederna mellan Storulvån, Sylarna och Blåhammaren, även kallad “Jämtlandstriangeln”.

För att stärka renskötseln för Handölsdalens sameby i detta känsliga område vill vi själva skapa ett besöksmål där fjällvandraren får en inblick och förståelse för samernas kultur, levnadssätt och näring.
Här ska besökaren även kunna bo på traditionellt samiskt vis, och det ska även finnas en restaurang där gästen får ta del av den samiska matkulturen.

Citat: Tjallingen Sijte (tjallingen.se)

”Vem ska skapa det samiska besöksmålet om inte vi samer”

Under 2015 hade vi på Darling det stora nöjet att jobba tillsammans med Tjallingen Sijte. Vi arbetade i lag med Grön Form Arkitektur och Miljö med konceptutveckling och förstudie av ett sydsamiskt besöksmål där fjällturisten skall kunna bo, äta och ta del av den samiska kulturen.

Projektet kan än så länge inte visas i sin helhet.