Belysning för cirkulär ekonomi

KUND: INHOUSE/ STATUS: PÅGÅENDE /SAMARBETEN: ALUWAVE, CIRKULARECONOMY.SE / VI GÖR: IDÉ & KONCEPT, PRODUKTUTVECKLING, DESIGN, MM / PATENT: GODKÄNT

Illuminated är ett uppstartsinitiativ där vi på Darling Design utvecklar LED ljuskällor för modulär och återvinningsbar konsumentbelysning. Vi vill förändra förhållandet mellan ljuskälla och armatur och skapa ett system där glädjen att skapa ny design inte betyder ökad mängd elektronikskrot.

Glödlampan finns inte kvar. Sedan 2009 har det skett en successiv utfasning av allt glödljus inom EU. Liknande utveckling sker runt om i världen. Brasilien och Venezuela var först ut. USA, Kanada, Kina, Japan och Australien fasar också ut i varierande takt. Den ersättande LED tekniken har andra förutsättningar. Livslängden är till exempel minst 25 gånger längre. Det här gör att behovet av att byta ljuskälla i en armatur inte finns kvar i samma utsträckning.

Behovet är istället omvänt. Att under en ljuskällas livslängd byta armatur allteftersom behov, önskemål och drömmar förändras. Det här innebär att det finns behov av en systemförändring som tillåter att material och delar kan separeras, återanvändas och återvinnas. Ett system som tar hänsyn till att den emotionella livslängden eller viljan att ha en viss armatur inte nödvändigtvis är lika lång som den tekniska livslängden på en lysdiod. Helt enkelt ett system som separerar trend från elektronik.

Illuminated erbjuder en enkel mekanisk koppling mellan armatur och ljuskälla som gör det logiskt och förhållandevis enkelt för designers och produktutvecklare att förhålla sig till cirkulärekonomiska principer. Som inte ställer krav på el-kunskap och som gör jobbet att designa för återanvändning och materialåtervinning mycket enklare. Vi hoppas att detta skall inspirera designers att ta sig an ett cirkulärekonomiskt tänk kring konsumentbelysning.

Illuminated är ett koncept och är i behov av samarbeten, riskkapital och kunder som vill vara med och utveckla idén.

Under en brinntid på 36000 timmar kan livet förändras.

Om du använder en Lampa ungefär fyra timmar per dag så motsvarar det en livslängd på upp mot 24 år. Under den tiden kan dina levnadsförhållanden förändras. Tänk dig att du är fem år gammal och får vara med och välja ut en lampa till ditt nya rum. Chansen att samma lampa fyller dina behov och önskningar när du är 29 och precis har bildat en egen familj är nära nog obefintlig.

Så vad händer när en lampa inte längre är önskvärd?

Vad händer egentligen när en lampa har gjort sitt, när användaren har tröttnat på formen eller när den har gått sönder. Hur en lampa kan återvinnas eller återanvändas beror på hur den sitter ihop.

Design på traditionellt vis med Skruv sockel (E27), Stift sockel, Klick sockel mm.

Design med inbyggd LED.

Design med Illuminated, mekanisk sockel, ingen strömöverföring i kopplingen mellan ljuskälla och armatur.

Konsument- belysning är utsatt för trend eller estetiskt åldrande.

När det handlar om konsumentbelysning så finns det två olika livscykler att ta hänsyn till i designprocessen. Emotionell livslängd, eller viljan att ha en specifik armatur och den teknisk livslängden på elektronik och LED. Det finns också en ökande trend att bygga in belysning i möbler.

Illuminated är ett koncept för att separera trend från elektronik.

Genom att göra det hoppas vi inspirera designers att designa belysning med återanvändning och materialåtervinning i åtanke. Illuminated erbjuder ett enkelt mekaniskt gränssnitt för lampdesigners att skapa utifrån. Ett gränssnitt som inte innehåller strömöverföring och som gör uppgiften att designa för en cirkulär ekonomi mycket enklare.

Prototyp # 1.

2016 ställdes projektet ut på Stockholm furniture and light fair. Samtidigt lämnades en patentansökan in till PRV vilken senare blev godkänd. Efter det lämnades en ansökan in till EPO om europeisk patent som i dagsläget är pågående.

Prototyp # 1.

2016 ställdes projektet ut på Stockholm furniture and light fair. Samtidigt lämnades en patentansökan in till PRV vilken senare blev godkänd. Efter det lämnades en ansökan in till EPO om europeisk patent som i dagsläget är pågående.

Prototyp # 1.

2016 ställdes projektet ut på Stockholm furniture and light fair. Samtidigt lämnades en patentansökan in till PRV vilken senare blev godkänd. Efter det lämnades en ansökan in till EPO om europeisk patent som i dagsläget är pågående.

Vi vill skapa en ny standard på belysnings- marknaden som är bättre anpassad för cirkulär ekonomi.

Vi söker just precis nu efter finansiering och samarbeten.